Wsparcie dla dużej rodziny

  • Dzietność w Polsce – statystyki

    Dane GUS-u z końca 2017 r. wskazują, że urodziło się więcej dzieci niż w ciągu poprzedzających sześciu lat – ok. 403 tysiące. Jest to o 21 tys. więcej niż w 2016 r. Wskazuje się, że do pewnego stopnia jest to zasługa programu 500+. Jednak należy tu wziąć pod uwagę także inne czynniki – np. tzw. […]

  • Karta Dużej Rodziny

    Karta Dużej Rodziny to element rządowego programu skierowanego do rodzin wielodzietnych. O taką kartę może ubiegać się każda rodzina, w której jest minimum troje dzieci w wieku do 18. roku życia, lub w przypadku, gdy dziecko nadal się uczy, do 25. roku życia. W przypadku umiarkowanej lub znacznej niepełnosprawności nie ma ograniczeń wiekowych. Przy tym […]

  • Ułatwienia finansowe i podatkowe dla rodzin wielodzietnych

    W polskim prawodawstwie funkcjonuje kilka rozwiązań, które mają poprawiać sytuację finansową rodzin wielodzietnych lub przynajmniej upraszczać pewne formalności związane z finansami i podatkami. Jednym z nich jest niedawno wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę” – obowiązuje ona od 1 stycznia 2016 r. na mocy ustawy uchwalonej 15 maja 2015 r. Przed nowelizacją rodzina, która przekroczyła próg […]