Ułatwienia finansowe i podatkowe dla rodzin wielodzietnych

W polskim prawodawstwie funkcjonuje kilka rozwiązań, które mają poprawiać sytuację..

Ułatwienia finansowe i podatkowe dla rodzin wielodzietnych

W polskim prawodawstwie funkcjonuje kilka rozwiązań, które mają poprawiać sytuację finansową rodzin wielodzietnych lub przynajmniej upraszczać pewne formalności związane z finansami i podatkami.

Jednym z nich jest niedawno wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę” obowiązuje ona od 1 stycznia 2016 r. na mocy ustawy uchwalonej 15 maja 2015 r. Przed nowelizacją rodzina, która przekroczyła próg dochodowy (574 zł na osobę, a w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 664 zł) automatycznie traciła prawo do wszelkich świadczeń rodzinnych. Dotyczyło to następujących świadczeń: zasiłku rodzinnego, becikowego oraz dodatków: dla rodzin wielodzietnych, z tytułu samotnej opieki nad dzieckiem, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania, korzystania z urlopu wychowawczego. Obecnie prawo do świadczeń jest zachowane, lecz kwota zasiłku ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do kwoty, o jaką został przekroczony próg dochodowy.

Tyleż popularny, co kontrowersyjny jest program Rodzina 500 Plus, obowiązujący od kwietnia 2016 r. W ramach programu przyznawane są comiesięczne świadczenia wychowawcze w kwocie 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko bez względu na dochody, bądź na pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł. Krytycy programu wskazują jednak, że stwarza on nierówności i niektóre rodziny są z niego wykluczone, że otrzymywanie świadczeń może zniechęcić rodziców do aktywności zawodowej i że lepszym sposobem na zwiększenie dzietności (a taki był zakładany cel programu) byłaby poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy, większa dostępność mieszkań oraz usprawnienie systemu ochrony zdrowia.

Innym udogodnieniem jest Karta Dużej Rodziny, o której piszemy bardziej szczegółowo w innym artykule. Tutaj przypomnimy pokrótce, że umożliwia ona korzystanie z licznych zniżek na towary i usługi – niezależnie od dochodu rodziny. Kartę mogą otrzymać rodziny z trojgiem dzieci i więcej, które nie ukończyły 18. roku życia, które kontynuują naukę w szkole, a zarazem nie ukończyły 25. roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych.

Polecamy poczytać także strony naszych partnerów, są to między innymi mieszkania na sprzedaż Białystok oraz Biura do wynajęcia Piekary Śląskie, znajdziesz tam najwięcej aktualnych ogłoszeń.

Rodziny wielodzietne mogą liczyć na szybszy zwrot nadpłaty podatku z rocznego rozliczenia PIT, o ile złożą zeznanie drogą elektroniczną. Od dwóch lat Ministerstwo Finansów zobowiązuje urzędników do sprawnego organizowania procedur związanych ze zwrotem, aby wielodzietni podatnicy mogli otrzymać nadpłatę już w terminie 30 dni od złożenia zeznania podatkowego. Umożliwia to narzędzie informatyczne wskazujące, w których zeznaniach uwzględniono ulgę związaną z wychowywaniem co najmniej trojga dzieci.

Podkreśla się się jednak, że najbardziej korzystnymi zmianami podatkowo-finansowymi, które mogłyby poprawić sytuację rodzin w sposób odczuwalny, byłyby: podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego oraz obniżenie stawki podatku VAT, zwłaszcza na produkty dla dzieci. Obecnie kwota wolna od podatku wynosi zaledwie 3091 zł (jedna z najniższych w Unii Europejskiej) i nie zmienia się od 2009 r. W związku z tym nawet osoby najuboższe są obciążone obowiązkiem płacenia podatku. Jednak nowelizacja ustawy o PIT, która wprowadziłaby realną zmianę w tej kwestii, wciąż się opóźnia.


Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Twój komentarz (*)

Imię (*)

Twoje imię

Strona wwww

Link zwrotny do Twojej strony.