Uwarunkowania rozrodczości – dlaczego w Polsce jest mało rodzin wielodzietnych?

Wskaźnik dzietności ogólnej TFR (Total Fertility Rate) w Polsce jest..

Uwarunkowania rozrodczości – dlaczego w Polsce jest mało rodzin wielodzietnych?

Wskaźnik dzietności ogólnej TFR (Total Fertility Rate) w Polsce jest na jednym z najniższych poziomów wśród wszystkich krajów świata – na początku 2016 r. wynosił on 1,31, co umieściło Polskę na 189. miejscu wśród 200 krajów. Dla porównania, we Francji TFR wynosi 2, a w Wielkiej Brytanii – 1,91.

Według sondażu CBOS-u z 2013 r. większość bezdzietnych kobiet w Polsce w wieku 18-45 lat (77%) chce mieć minimum jedno dziecko. Natomiast inaczej wygląda sytuacja w przypadku dziecka drugiego, trzeciego i kolejnych – na drugie dziecko zdecydowane jest 41% kobiet, na trzecie i więcej – tylko 4%. Wynika z tego, że niewiele osób w Polsce jest gotowych na rodzinę wielodzietną.

Z czego wynika decyzja o ograniczeniu liczby dzieci? Najczęstszą podawaną przyczyną (56%) jest zaspokojenie potrzeb prokreacyjnych, do czego jedno dziecko może już wystarczyć. Natomiast kolejną, bardzo istotną, podawaną przez 21% respondentek, jest brak środków finansowych na utrzymanie dzieci. Trzecim powodem są nieodpowiednie warunki mieszkaniowe – 8% respondentek. Niezadowalająca sytuacja materialna jest szczególnie istotnym argumentem dla kobiet w przedziale wiekowym 18-33 (51% respondentek). Inne istotne przyczny to brak wsparcia w opiece nad dzieckiem oraz obawy o utratę pracy bądź niemożność pogodzenia jej z wychowaniem dziecka.

Polecamy poczytać także strony naszych partnerów, są to między innymi Mieszkania Śródmieście Południowe Warszawa oraz Mieszkania Górce Warszawa, znajdziesz tam najwięcej aktualnych ogłoszeń.duza-rodzina

Ciekawe jest też porównanie zachowań reprodukcyjnych Polek mieszkających za granicą do kobiet mieszkających w Polsce. Wśród Polek mieszkających w Wielkiej Brytanii wspólczynnik dzietności w 2014 r. wyniósł 2,13, podczas gdy w Polsce w tym samym czasie – 1,3. Należy wziąć pod uwagę to, że wśród emigrantów jest najwięcej osób młodych, w wieku, gdy najczęściej myśli się o założeniu rodziny, co mogło wpłynąć na zniekształcenie wyniku. Jednak duże znaczenie ma fakt, że w Wielkiej Brytanii panują korzystniejsze warunki dla założenia rodziny (lepsze warunki pracy, wyższe zarobki, lepiej rozwinięta instytucjonalna opieka nad dziećmi), na co same emigrantki konsekwentnie wskazują.

A jak faktycznie wyglądają warunki życia rodzin wielodzietnych w Polsce i czy powyższe obawy są uzasadnione? Według raportu GUS z 2011 r., sytacja finansowa gospodarstw domowych z z trojgiem i większą liczbą dzieci na utrzymaniu była zdecydownaie gorsza niż mniejszych gospodarstw rodzinnych. Na przykład, co 12 takie gospodarstwo nie miało dostatecznych środków finansowych, by zaspokoić potrzeby żywieniowe dzieci. Aż 15,5% wielodzietnych gospodarstw rodzinnych nie mogło sobie pozwolić na zakup wszystkich potrzebnych podręczników szkolnych, 9,9% rezygnowało z wizyt u lekarzy specjalistów, a 14,1% u dentystów. W tym samym opracowaniu widać, że wzrost liczby dzieci nie przekłada się na proporcjonalnie większą powierzchnię mieszkań – średni metraż na osobę w gospodarstwie rodzinnym bez dzieci wyniósł ok. 35 mkw., podczas gdy na osobę w rodzinie z 3 dzieci i więcej – nieco powyżej 17 mkw.Z kolei według raportu „Wielodzietni w Polsce 2016” aż 58% rodzin wielodzietnych osiąga dochody nieprzekraczajace 3000 zł netto. Aż 69% rodzin wielodzietnych z miast mieszka na powierzchni nie przekraczającej 60 mkw.


Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Twój komentarz (*)

Imię (*)

Twoje imię

Strona wwww

Link zwrotny do Twojej strony.